JoSReSS
 

Journal of Strategic Research in Social Science

E-ISSN: 2459-0029 

JoSReSS Hakkında

Journal of Strategic Research in Social Science started its publication life in 2015. JoSReSS is a refereed journal which is published four times a year. 


All submitted articles will be scanned with iThenticate before the referee process.


Articles submitted to the journal are evaluated in a week.


JoSReSS is an open access journal.


JoSReSS is an academic journal broadcast in all areas of the social sciences.


The Aim of the Journal

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) aims to acquire literature in English and Turkish of current information, the application results and theoretical approaches about social sciences. In this journal, original articles, research, case studies and original articles about the theory  may publish which previously unpublished elsewhere.  JoSReSS is an electronic journal published at least four times a year. Articles are accepted in all fields of social sciences.
About JoSReSS

Journal of Strategic Research in Social Science 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır. JoSReSS yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir. 


Gönderilen tüm makaleler, hakem sürecinden önce iThenticate ile taranır.


Dergiye gönderilen makaleler bir hafta içinde değerlendirilir.


JoSReSS erişime açık bir dergidir.


JoSReSS sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayın yapan akademik bir dergidir.


Derginin Amacı

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) sosyal bilimler ile ilgili güncel bilgilerin, uygulama sonuçlarının ve teorik yaklaşımların Türkçe ve İngilizce olarak literatüre kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış orijinal makaleler, alan araştırmaları, örnek olay analizleri ve teorilerle ilgili özgün makaleler yayınlanabilmektedir. JoSReSS,  yılda en az dört kez yayınlanan elektronik bir dergidir. Sosyal bilimlerin tüm alanlarında makaleler kabul edilmektedir.2015 © All rights reserved / Her hakkı saklıdır